روش های نصب عایق پلاست

یکی از مزایای عایق پلاست نسبت به سایر عایق های حرارتی ساختمان، این است که جهت نصب عایق پلاست، به تجهیزات ایمنی خاص نیاز نداریم و نصب آن بسیار آسان و سریع است و برای سلامتی نصاب هیچگونه خطری ایجاد نمی کند.

لوازم مورد نیاز برای نصب عایق پلاست عبارتند از :

1. خط کش و متر

2. کاتر

3. عینک محافظ چشم

4. چسب پهن مخصوص

5. دستگاه منگنه زن

[stream provider=video flv=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/video_2015-06-22_10-15-03.mov img=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/ mp4=video_2015-06-22_10-15-03.mov embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /]

[stream provider=video flv=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/video_2015-06-22_10-09-10.mov img=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/ mp4=video_2015-06-22_10-15-03.mov embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /]

[stream provider=video flv=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/video_2015-06-22_10-15-04 (2).mov img=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/ mp4=video_2015-06-22_10-15-03.mov embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /]

[stream provider=video flv=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/video_2015-06-22_10-15-04.mov img=x:/ayeghplast.com/wp-content/uploads/2015/06/ mp4=video_2015-06-22_10-15-03.mov embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false responsive=16:9 /]دیدگاهتان را بنویسید