مقایسه و باورهای صحیح و غلط در مورد عایق ها

مسئله مبهم در مورد R-value که اغلب دچار اشتباه می شوند این است که یک سیستم در اندازه گیری R-value محاسبه می¬شود نه یک محصول. در حالت کلی تعیین R-value برای یک نوع خاص از یک عایق مانند عایق های سلولزی یا پشم شیشه دقیق نیست و مقدار دقیق R-value مانند عایق پلاست برای یک سیستم جلوگیری از انتقال حرارت محاسبه می شود که بهترین سیستم با دو سطح بازتاباننده فوق العاده(ضد تابش) اطراف دو لایه داخلی منحصربفرد(ضد رسانش) به همراه حباب هوای محبوس شده(ضد همرفت) می باشد.
علاوه بر این در تعیین R-value یک محصول مانند پشم شیشه یا پشم سنگ درآزمایشگاه شرایط خاصی مانند عدم وجود باد و میزان رطوبت صفر و …. در نظرگرفته می شود این در حالی است که حتی در خشک ترین مناطق، بخار و رطوبت ناشی از پخت و پز، استحمام و حتی تنفس می تواند تا نیمی از قدرت عایق بودن این محصولات را بکاهد.

jadvalدیدگاهتان را بنویسید